Ангилал - Улс, бүс нутгаар мэдээ

Дэлхийн аялал жуулчлалын мэдээ нь олон улсын аялагчдад зориулсан холбогдох мэдээллийг агуулдаг. Олон улсын жуулчид, дэлхийн жуулчид, олон улсын зочдыг хүлээж авах газруудад хэрэгтэй өвөрмөц шинэчлэл, чиг хандлага, мэдлэг. Өгүүлэх түүхтэй дэлхийн аялал жуулчлал