Ангилал - Албани улсын Аялал жуулчлалын мэдээ

Албани улсын мэдээ, үүнд аялагч, аялалын мэргэжлийн хүмүүст зориулсан аялал, аялал жуулчлалын мэдээ орно. Өвөрмөц давж заалдагч
Албани дахь аюулгүй байдал, зочид буудал, амралтын газар, үзвэр үйлчилгээ, тээврийн талаархи хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ.