Ангилал - Хавайн аялалын мэдээ

Хавайн шуурхай мэдээ. Хөгжил, аялал, аялал жуулчлал, зочломтгой байдал, улс төр, олон нийтийн зарлал, COVID болон бусад өвөрмөц хэтийн төлөвийг багтаасан болно.