Ангилал - Африк аялалын мэдээ

Мэдээ, шинэчлэлт нь гишүүдэд хамааралтай болно Африкийн аялал жуулчлалын зөвлөл.  
Африкийн аялал жуулчлалын салбарт юу чухал вэ.
Африк тивийг олон улсын зочдын сонгох цэг болгох.

Африкийн аялал жуулчлалын зөвлөлийн албан ёсны мэдээ.