Ангилал - ICTP

Олон улсын аялал жуулчлалын түншүүдийн эвсэл нь аялал жуулчлал, аялал жуулчлалын салбарын гишүүнчлэл бүхий дэлхийн байгууллага юм.

НОГООН ӨСӨЛТ, ЧАНАР = БИЗНЕС