Ангилал - Хүртээмжтэй аялал жуулчлал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, сонсголын бэрхшээлтэй аялагч, хараагүй зочид гэх мэт олон улсын мэдээ, мэдээлэл.

энд дарна уу хүртээмжтэй аялал жуулчлалын талаар мэдээ мэдээллээр хангах.