Ангилал - Хүний эрх

Хүний эрх, хүний ​​наймаа, хүүхдүүдийн бэлгийн мөлжлөг, аялал жуулчлал, харанхуй талуудын талаарх мэдээ, шинэчлэлт.энд дарна уу мэдээ, зөвлөмж оруулах.