Ангилал - Холбооны мэдээ

Аялал жуулчлалын байгууллага, холбоодын тухай мэдээ.
Мэдээнд UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, Африкийн аялал жуулчлалын зөвлөл, ASTA, USTOA, PATA, Номхон далайн өмнөд хэсгийн аялал жуулчлалын байгууллагууд, DRV болон бусад олон зүйлийн шинэчлэлтүүд багтсан болно.