Ангилал - Холбоо

Аялал жуулчлалын байгууллага, холбоодын тухай мэдээ.
Мэдээ нь шинэчлэлтүүдийг агуулдаг UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, Африкийн аялал жуулчлалын зөвлөл, ASTA, USTOA, PATA, Өмнөд Номхон далайн аялал жуулчлалын байгууллагууд, DRV болон бусад олон.