Шошго - Африк

Крикетийн тоног төхөөрөмжийн дэлхийн зах зээлийн хэмжээ 2022 оны дэлхийн аж үйлдвэрийн талаархи дэлхийн хувь хэмжээ, шинээр гарч ирж буй чиг хандлага, бүс нутгийн дүн шинжилгээ, сегментүүд, үндсэн тоглогчид, жолооч нар, өсөлтийн хүчин зүйл, 2030 он хүртэл хүлээгдэж буй өсөлтийн шилдэг компаниуд