Ангилал - Уулзалтын салбарын мэдээ

MICE уулзалт, урамшуулал, арга хэмжээний тухай мэдээ. Чуулган, семинар, байгууллагын уулзалт. Уулзалтын байр, газрууд нь MICE аялал жуулчлалын салбар гэж нэрлэгддэг.

энд дарна уу уулзалт, урамшууллын салбарт зориулсан манай шинэ блог болох meeting.travel-ийг үзэх.