Ангилал - Засгийн газар ба нийтийн салбарын аялал жуулчлалын мэдээ

Аялал жуулчлал, аялал жуулчлалын салбар дахь аялал жуулчлалын зөвлөл, аялал жуулчлалын сайд, олон нийтийн салбарын тухай мэдээ, мэдээлэл.