Ангилал - Аюулгүй аялал

Шуурхай мэдээ, аялал жуулчлалын аюулгүй байдал, аюулгүй байдлыг багтаасан асуудлаар мэдээлэл, зар. SaferTourism-ийн Шуурхай хариу арга хэмжээ авах системтэй хамтран ажиллахдаа албан ёсны мэдэгдэл, зөвлөгөө, сэрэмжлүүлэг зэргийг багтаасан болно.

Онцгой байдал, аврах ажиллагаа, засгийн газрын үйл ажиллагааны талаархи шинэчлэлт.

энд дарна уу мэдээний талаар зөвлөгөө өгөх.
энд дарна уу хэрхэн хариу арга хэмжээ авах, урьдчилан сэргийлэх, аяллын баталгааг баталгаажуулах талаар олж мэдэх.