Авто төсөл

Ангилал - Олон улсын зочдын тухай мэдээ

Олон улсын аялагчдад зориулсан мэдээ юу вэ? Олон улсын зочид, дэлхийн жуулчид, олон улсын зочдыг угтан авах газруудад хэрэгтэй өвөрмөц шинэчлэлт, чиг хандлага, мэдлэг.